واژه پارسی

بررسی کتاب

پیوند های نگریستنی 

/

 

 


نه انکه کتاب خوب وشایسته کم داشته باشیم که بایستی بجستجوی آن نشینیم. بلکه در پی کتاب خوان هستیم. هر کتاب خوانی هر کتابی. شایسته است که بخوانیم و بخوانیم و به یک یا چند کتاب پسنده نکنیم. دست کم هر ماه یک کتاب را برگزینیم. هرگز کتابی را بدلیل انکه دیدگاه ان خلاف نگرش ما میباشد بکنار نزنیم.
 در اینجا میتوانیم نوشتارها و کتابهای که خوانده ایم همراه با نگرش خودتان را به اشتراک بگذارید. در سر اغاز نوشته های را برای توجه ویژه شما در میان میگذاریم و امیدواریم تا هر ماه با گزینش یک کتاب نگرشهای سنجیده و باریک بین گوناگونی را به اشتراک بگذاریم.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


چرا درماندهایم    {*****)
جامعه شناسی خودمانی 
حسن نراقی
نشر اختران 
چاپ ۲۴  ۱۳۹۴
بها: ۱۰۰۰۰۰ ریال
۱۵۵ ورق
اقای نراقی در اینجا موضوع یا جستار یا نهشته تازه ای بیان نمیکنند ولی با چنان دلسوختگی و بی آلایشی و روراستی یک بیک کوتاهی ها و کژی های ما را افشا میکنند که براستی مرا دگرگون کردند. از ان پس هر اندیشه و کاری را برسی یا انجام میدهم بخود گوشزد و کوشش در دوری از ویژگی های ناپسند رایج خود میکنم. گمان نمیکنم کسی براستی توان کتمان کردن برگزیده های اخلاقی و روانی را که ایشان بخود و همه ما نسبت میدهند داشته باشیم. 
با تاریخ خود بیگانه ایم ؛ حقیفت گریز و ظاهر سازیم؛ قهرمان پرور و برتری جوییم؛ بی برنامه و ریاکار ؛ احساساتی بودن و توهم توطه و نیرنگ را در هر کاری داریم ؛ مسولیت ناپذیر و متجاوز و قانون گریزیم ؛ متوقع و ناراضی حسود و بری از راستی و همه چیز دانیم. همه این ویژگی ها را در خود یافته و هاشا نمیتوانم کردن. از داشتن این کژی ها شاد نیستم ولی پی بردن بانها را سراغاز چاره جویی میدانم. تا از کژی های خود اگاه نباشم چگونه توانم در بهبود خود کوشا و موفق باشم؟
خواندن هوشیارانه انرا بایسته میدانم. 
 --------


فرهنگ واژهه های فارسی به پارسی (*****)
سره نویسی و پارسی گویی
حسین اقوامی (آزاد)
نشر امازون
چاپ فوریه ۲۰۱۲ بروکسل بلژیک
۲۸۹ برگ
اقای اقوامی با کوششی گسترده ای ۱۰۳۱۲ واژه بیگانه را برابری با ۲۳۳۰۱ واژه پارسی نموده اند. براستی کوشش ایشان که چند سالی بدرازا کشیده چشمگیر و در خور تمجید است. هم اکنون و هرباره بویژه در هنگام نوشتن این کتاب را در کنار و همیار خود یافته ام.  www.BeParsi.com

 

 

 

==============================================================

کتاب  نسک  نوشتار   نوشته  ماتیکان های کتابخانه نسک خانه:

دو قرن سکوت     دکتر ابولحسین زرین کوب      انتشارات سخن   ۱۳۹۰   چاپ ۲۴   ۳۷۲ص

استبداد در ایران     حسن قاضی مرادی     کتاب امه    ۱۳۹۳   چاپ ششم   ۳۶۷ص

فرهنگ ریشه شناسی فارسی     جلال خالقی مطلق     انتشارات مهر افروز   ۱۳۹۴   چاپ اول   ۶۳۲ص

 

پارسی انجمن در یاسداری و پالایش زبان پارسی

 http://http://www.parsianjoman.ir

 

واژه یاب  برابری پارسی و واژه های بیگانه   ابولقاسم پرتو    انتشارات اساطیر    ۱۳۷۷

http://www.parsianjoman.ir/fa/wp-content/uploads/VazheYab-1-www.ParsiAnjoman.ir_.pdf